Κυριακή 24 Ιουνίου 2018

Νέα δράση κατά της κακοποίησης της γυναίκας από την Ε.Ο. ΣΤΗΡΙΞΗ

Η Εθελοντική Ομάδα ΣΤΗΡΙΞΗ μετά από οκτώ μήνες λειτουργίας της και κάνοντας αρκετές εθελοντικές και ανθρωπιστικές δράσεις με επιτυχία, βάζει τον πήχη ακόμη πιο ψηλά.


Προετοιμάζει την δημιουργία μιας ομάδας ειδικών που θα ασχοληθούν με το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας και της κακοποίησης γυναικών με τίτλο «Στήριξη της Γυναίκας». Η ομάδα αυτή που θα αποτελείται από Ψυχολόγους, Κοινωνικές λειτουργούς και Νομικούς θα είναι τμήμα του Συλλόγου αλλά θα έχει αρκετά στοιχεία αυτονομίας. Σκοπός της ομάδας «Στήριξη της Γυναίκας» θα είναι να συμβάλλει ενεργά στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κακοποίησης των γυναικών και να συντελέσει στην προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και της κοινωνικής ανισότητας. Για την επίτευξη του σκοπού του, η «Στήριξη της Γυναίκας» θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης σε γυναίκες που έχουν υποστεί στο παρελθόν ή υφίστανται στο παρόν οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Ταυτόχρονα θα εστιάζει στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία και το φαινόμενο κακοποίησης των γυναικών γενικότερα μέσα από την οργάνωση ποικίλων κοινωνικών δράσεων και τη διεξαγωγή προγραμμάτων ενημέρωσης σε σχολεία, συλλόγους και λοιπούς φορείς.
Στόχος είναι αρχικά να προσφέρει υπηρεσίες κάθε μορφής (Ψυχολογική υποστήριξη, Νομική υποστήριξη και κάθε άλλη βοήθεια) με όραμα την δημιουργία ενός ξενώνα που θα παρέχει πρόσκαιρη φιλοξενία σε γυναίκες- θύματα κακοποίησης. Το σύνολο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται θα είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ με δεδομένη την φιλοσοφία της Ε.Ο. ΣΤΗΡΙΞΗ να μην έχει σχέση με οποιαδήποτε μορφή οικονομικής συναλλαγής.
Οι χορηγίες οι οποίες θα ζητηθούν από φορείς, επιχειρήσεις και ιδιώτες θα έχουν να κάνουν μόνο με την παροχή υλικού για την αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας.  
Για την δημιουργία και τον τρόπο λειτουργίας μιας τέτοιας ομάδας την Τρίτη 20 Ιουνίου έχει ορισθεί μια πρώτη συνάντηση του προεδρείου της Ε.Ο. ΣΤΗΡΙΞΗ με ομάδα εθελοντριών Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών και Νομικών ώστε με την επιστημονική τους κατάρτιση και τις γνώσεις τους (ανάλογα με την ειδικότητα) να βοηθήσουν ώστε να τεθούν οι βάσεις πάνω στις οποίες θα λειτουργήσει σε μόνιμη βάση μια τέτοια δράση.